Compact Station med 2 tanke - 50 m³ + 45 m³

25 m³ dobbeltvægget tank med stor spildbakke i 40' container

Vertikal tankanlæg 60 m³ med teknikrum under tank

30 m³ dobbeltvægget tankanlæg med diesel og benzin

Komplet tankanlæg til salg af diesel og benzin

30 m³ tankanlæg type B med diesel/benzin

Tank forlænget med stort aflåseligt cylindrisk skab

Komplet tankanlæg fra CGH

40 m³ dobbeltvægget dieseltank med platform for pumpe og tag

30 m³ dobbeltvægget tankanlæg med 3 produkter

Tilbehør til CGH tankanlæg:
Niveaumåling
Lækageovervågning
Overfyldningssikring
Øvrigt tilbehør


Hent produktblad som PDF:
Tankanlæg type A
Tankanlæg type B
Tanke i 10'/20'/40' containere


Se referencer:
Tankanlæg

Tankanlæg

CGH kan levere et bredt udvalg af tankanlæg, der efter behov kan inddeles i flere rum.

Fælles for anlæggene er, at de alle er baseret på CGH konsoltanke, og så lavet i forskellige varianter med bestykning efter kundens ønske.

Tankanlæg type A:
Disse tankanlæg er baseret på en konsoltank lavet efter EN12285-2 og kan forsynes med følgende udstyr:

 • Platform i forlængelse af tank med plads til pumpe og betalingsterminal
 • Tag i forlængelse af tanken over pumpeplatform
 • Sugerør inkl. antihævertventil ført frem til pumpeplatform og afsluttet med kugleventil
 • Påfyldningsrør indvendigt i tank, og udvendigt ført til betjeningsniveau, afsluttet med påfyldningskobling
 • Øvrigt udstyr som tryk/vakuum ventil på udluftning, udstyr til niveaumåling, udstyr til lækageovervågning, stige og platform for let adgang til top af tank

Tankanlæg type B:
Anlægget er bygget op omkring en konsoltank lavet efter EN12285-2. Omkring tanken er der opbygget en kraftig stålramme, som på siderne og på taget beklædes med sandwich paneler. En dør på fronten eller på siden af anlægget sikrer nem adgang til selve tanken. Leveres med udhæng / tag i forlængelse af tankrummet, som beskytter stander og betalingsterminal mod det værste vind og vejr.
Anlæggene leveres oftest som delvist færdige anlæg hvor lokal installatør færdiggør anlægget med stander, betalingsterminal m.m. tilpasset lokale love og regler.
Kan leveres med følgende udstyr:

 • Stort tag i forlængelse af anlægget.
 • Integreret påfyldningskasse med påfyldningskoblinger, tilslutning for gas-retur og evt. stik til elektronisk overfyldningssikring
 • Integreret lys under tag samt indvendigt i tankrum. Kan også leveres med lys på siderne.
 • Kan leveres med komplet Ex-pakke ved opbevaring af benzin.
 • Integreret el-skab komplet tilpasset det enkelte tankanlæg
 • Øvrigt udstyr som udstyr til niveaumåling, udstyr til lækageovervågning m.m.

Tanke indbygget i containere:
En tank fremstillet efter EN12285-2 leveres opstillet i enten 10’, 20’ eller 40’ container. Container kan også leveres CSC godkendt. Efter behov og myndighedskrav kan tankene leveres opstillet i en spildbakke. Denne kan laves med en kant på 20 cm til opsamling af let spild, eller den kan designes til 100 % opsamling af hele tankens indhold for størst mulige sikkerhed. Anlæggene kan leveres som turn-key anlæg klar til brug, eller som delvist færdige anlæg hvor lokal installatør færdiggør anlægget med pumpe, elektronik skab m.m.
Kan leveres med følgende udstyr:

 • Spildbakke
 • Påfyldningsrør ført frem foran tank for let betjening, afsluttet med påfyldningskobling
 • Integreret el-skab tilpasset det enkelte tankanlæg
 • Lys indvendigt i container med afbryder
 • Øvrigt udstyr som udstyr til niveaumåling, udstyr til lækageovervågning m.m.

Tanke med cylindrisk kabinet:
Anlægget er bygget op omkring en konsoltank lavet efter EN12285-2 og forsynet med integreret cylindrisk kabinet i forlængelse af tanken. Kabinettet udføres i samme diameter som tanken, og er forsynet med aflåselige dør. Kabinettet kan laves i forskellige dybder afhængig af det udstyr som skal monteres.
Kan leveres med følgende udstyr:

 • Påfyldningsrør afsluttet indvendigt i kabinet med påfyldningskobling
 • Sugerør ført ind i kabinet, afsluttet med kugleventil. Kan monteres med antihævertventil
 • Lys indvendigt i kabinet inkl. afbryder
 • Øvrigt udstyr som udstyr til niveaumåling, udstyr til lækageovervågning, stige og platform for let adgang til top af tank