Vores produkter

Vores produkter omfatter ståltanke (til brændstoffer og biobrændstoffer) samt syrefaste tanke. Vi fremstiller både underjordiske og overjordiske tanke, enkelt- og dobbeltvæggede beholdere og forskellige tryktanke til vand og luft. Enhver af vores produkter har alle nødvendige certifikater og godkendelser. Som en af de få producenter af denne type løsninger anvender vi godkendte svejseteknologier til rustfrit og kulstoffattigt stål. Som følge heraf opfylder vores produkter høje kvalitets- og sikkerhedskrav, herunder økologiske standarder.

Herunder finder du eksempler på og beskrivelser af forskellige typer af indhold, der kan opbevares i vores tanke:

Metanol - Klik her for at se beskrivelse

 • Tanke til methanol eller methanoltanke anvendes til opbevaring og distribution af den alsidige kemiske forbindelse, der er afgørende i industrielle processer og brændstofproduktion.
 • Disse tanke, ofte fremstillet af materialer som rustfrit stål eller belagt "sort" stål, er modstandsdygtige over for korrosion og kemiske påvirkninger.
 • Designet med fokus på sikkerhed og effektivitet, er metanoltanke udstyret med dobbeltvæg, lækageovervågning og sikkerhedsventiler for at minimere risikoen for lækager eller uheld.
 • Deres alsidighed gør dem velegnede til anvendelse i forskellige industrier og applikationer, lige fra kemisk produktion til brændselsceller og rensningsprocesser.
 • Metanoltanke spiller en afgørende rolle i opretholdelsen af en stabil forsyning af denne vigtige kemiske forbindelse og understøtter dens brede anvendelse i moderne teknologi og industri.
 • I kampen for den grønne omstilling er tanke til e-metanol også en vigtig del.

AdBlue - Klik her for at se beskrivelse

AdBlue er en handelsbetegnelse for en opløsning af urea i vand, som bruges som en additiv til at reducere skadelige emissioner fra dieselkøretøjer, især i Europa og andre regioner, der har strenge emissionsstandarder. Navnet "AdBlue" er en registreret varemærke, men produktet henvises også til som dieseludslipssystem (DEF) eller dieseludslipscatalyst (DEC) i nogle sammenhænge.

AdBlue bruges i køretøjer, der er udstyret med selektiv katalytisk reduktion (SCR) teknologi, hvilket er en emissionskontrolteknologi, der hjælper med at reducere mængden af nitrogenoxider (NOx), som dannes under forbrændingsprocessen i dieselmotorer. Når AdBlue injiceres i udstødningsgassen, reagerer det med en speciel katalysator i SCR-systemet for at omdanne NOx til mere uskadelige kvælstof- og vanddamp.

Vores AdBlue tanke er designet til at opfylde de strengeste krav til holdbarhed, sikkerhed og ydeevne. Med vores pålidelige opbevaringsløsninger kan du være sikker på, at din AdBlue forbliver frisk og effektiv, hvilket sikrer optimal drift og overholdelse af emissionsstandarder.

 • Sikker Opbevaring: Vores tanke er fremstillet af høj kvalitet materiale, der sikrer mod lækager og forurening, hvilket garanterer en pålidelig opbevaring af AdBlue.
 • Fleksible Størrelser: Uanset om du har brug for en lille tank til personbiler eller en stor tank til lastbiler og flåder, har vi den rette størrelse til dine behov.
 • Nem Installation: Vores tanke leveres klar til brug med enkel installation, hvilket sparer dig tid og besvær.
 • Miljøvenlig: Ved at opbevare AdBlue sikkert og effektivt bidrager du til at reducere skadelige emissioner og bevare miljøet.

Kontakt os i dag for at lære mere om vores AdBlue opbevaringsløsninger og få en skræddersyet løsning til dine behov!


Bioolie - Klik her for at se beskrivelse

Bioolie, også kendt som biobrændstof eller biodiesel, er en type brændstof, der fremstilles ved at omdanne organisk materiale, såsom vegetabilske olier, animalsk fedt eller affaldsprodukter, til en brændbar væske. Processen, der bruges til at producere bioolie, kaldes typisk transesterifikation, hvor triglycerider i vegetabilske olier eller fedtstoffer reagerer med en alkohol, såsom methanol eller ethanol, for at producere biodiesel og glycerin som biprodukter.

Vores ståltanke til bioolie er skræddersyet til at opfylde dine behov for sikker opbevaring af bioolie, samtidig med at de leverer en pålidelig og holdbar løsning til din virksomhed.

 • Robust Konstruktion: Fremstillet af høj kvalitet stål, er vores tanke designet til at modstå barske miljømæssige forhold og sikre langvarig brug uden behov for hyppig vedligeholdelse.
 • Sikker Opbevaring: Med fokus på sikkerhed og pålidelighed er vores ståltanke udstyret med avancerede sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre lækager og forurening, hvilket sikrer, at din bioolie forbliver beskyttet og intakt
 • Nem Installation: Vores ståltanke er designet til hurtig og enkel installation, hvilket sparer dig tid og ressourcer under implementeringen af din opbevaringsløsning.
 • Miljøvenlig: Ved at vælge vores ståltanke til bioolie bidrager du til en bæredygtig drift, da stål er et genanvendeligt materiale, der reducerer miljøpåvirkningen og fremmer cirkulær økonomi.

Uanset om du har brug for en lille tank til mindre installationer eller en stor tank til industrielle formål, har vi den rette løsning til dig. Kontakt os i dag for at lære mere om vores ståltanke til bioolie og hvordan de kan opfylde dine behov for sikker og pålidelig opbevaring!


Ethanol - Klik her for at se beskrivelse

Ethanol tanke spiller en nøglerolle i opbevaring og distribution af denne alsidige biobrændstof, der anvendes bredt i forskellige industrier som brændstofproduktion, farmaceutisk fremstilling og kemiske processer. Disse tanke er ofte konstrueret af materialer som rustfrit stål eller specialbelagt stål, der er resistente over for korrosion og kemiske påvirkninger. Med fokus på sikkerhed og effektivitet er ethanol tanke udstyret med avancerede funktioner såsom dobbeltvægge, lækageovervågning og sikkerhedsventiler for at minimere risikoen for uheld eller miljøskader. Deres alsidighed gør dem velegnede til forskellige applikationer i industrier som fødevareproduktion, farmaceutisk industri og bioteknologi. Ethanol tanke spiller en afgørende rolle i at opretholde en stabil forsyning af dette vigtige biobrændstof og muliggør dets brede anvendelse i moderne industrielle processer.


Spildolie - Klik her for at se beskrivelse

Spildolie kan indeholde forskellige forurenende stoffer, herunder tungmetaller, organiske forbindelser og andre skadelige kemikalier, der udgør en trussel mod miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Disse forurenende stoffer kan forurene jord, vandløb og grundvand og skade økosystemer samt udgøre sundhedsrisici for mennesker og dyreliv.

Det er derfor afgørende at opbevare spildolie på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde. Vores tanke er konstrueret af høj kvalitet materialer, der sikrer modstandsdygtighed over for korrosion og lækage, hvilket reducerer risikoen for forurening af miljøet. Med vores alsidige udvalg af størrelser og kapaciteter kan vi imødekomme behovene for både små og store mængder spildolie.

Installationen af vores tanke og beholdere er enkel og problemfri, hvilket sikrer en hurtig implementering og minimal nedetid. Vi tilbyder skræddersyede løsninger, der passer til dine specifikke krav og pladsbegrænsninger, hvilket sikrer optimal udnyttelse af din opbevaringsplads.

Vælg vores tanke og beholdere til opbevaring af spildolie for en pålidelig og bæredygtig løsning, der beskytter miljøet og overholder de strengeste reguleringsstandarder. Med vores løsninger kan du opbevare spildolie sikkert og effektivt, samtidig med at du reducerer din virksomheds miljømæssige fodaftryk.


Jernklorid - Klik her for at se beskrivelse

Når det kommer til opbevaring og håndtering af jernklorid, er det vigtigt med pålidelige og sikre tanke. Vores specialdesignet GRP-tanke er skræddersyet til at imødekomme behovene i forbindelse med lagring og transport af jernklorid med maksimal sikkerhed og effektivitet.

Uanset om du har brug for GRP-tanke til industrielle applikationer eller andre formål, har vi den perfekte løsning til dig. Vores GRP-tanke er konstrueret af højeste kvalitet materiale for at sikre holdbarhed og korrosionsbestandighed, hvilket er afgørende, når det kommer til opbevaring af kemikalier som jernklorid. Disse tanke sikrer ikke kun sikkerheden, men også lang levetid og pålidelig ydeevne.

Fremstillet af glasfiberarmeret plastik (GRP), er vores tanke både holdbare og korrosionsbestandige, hvilket gør dem velegnede til håndtering af jernklorid og andre kemikalier. Deres alsidighed gør dem ideelle til en lang række industrielle applikationer.


Salpetersyre - Klik her for at se beskrivelse

Salpetersyretanke er afgørende for opbevaring og håndtering af denne potente kemikalie, der anvendes i forskellige industrielle processer, såsom produktion af gødning, eksplosiver og kemikalier. Tanke til salpetersyre er typisk fremstillet af korrosionsbestandigt stål, men materiale valg afhænger af koncentrationen af salpetersyre. Designet med fokus på risikominimering, er salpetersyretanke udstyret med avancerede sikkerhedsfunktioner som dobbeltvægge, lækageovervågningssystemer og sikkerhedsventiler. Deres robuste konstruktion og avancerede sikkerhedsforanstaltninger gør dem velegnede til brug i industrielle anlæg, laboratorier og kemiske fabrikker. Salpetersyretanke spiller en central rolle i at opretholde en sikker og stabil håndtering af denne vigtige kemikalie, hvilket muliggør dens sikre anvendelse i forskellige industrielle processer.


Ammoniakvand - Klik her for at se beskrivelse

Ammoniakvand er en opløsning af ammoniak (NH3) i vand (H2O). Det er en farveløs væske med en karakteristisk skarp lugt, der normalt anvendes som et rengøringsmiddel, et desinfektionsmiddel og i industrielle processer som en kilde til ammoniak.

Opbevaring af ammoniakvand kræver driftssikre tanke for at sikre sikkerhed og effektivitet i forskellige industrielle og kommercielle miljøer. Vores tanke er designet med fokus på holdbarhed, pålidelighed og overholdelse af de strengeste sikkerhedsstandarder.

Vores sortiment af tanke til opbevaring af ammoniakvand er konstrueret af høj kvalitet materialer, der sikrer modstandsdygtighed over for korrosion og lækage. Med vores innovative designmuligheder kan vi tilpasse løsninger efter dine specifikke behov og pladsbegrænsninger.

Vores tanke er nemme at installere og vedligeholde, hvilket giver dig en problemfri opbevaringsløsning, der passer perfekt til dine operationelle krav. Uanset om det drejer sig om små eller store mængder ammoniakvand, kan vi levere skræddersyede løsninger, der opfylder dine behov og sikrer optimal sikkerhed og effektivitet.

Vælg vores tanke til opbevaring af ammoniakvand for en pålidelig og bæredygtig løsning, der beskytter dine arbejdsmiljøer og ressourcer.


Svovlsyre - H2SO4 - Klik her for at se beskrivelse

Svovlsyre, kemisk betegnet H2SO4, er en stærk, farveløs og lugtfri syre, der er en af de mest anvendte kemikalier i industrien. Den er kendt for sin stærke ætsende egenskab og er et centralt stof i mange kemiske processer og produkter.
Samlet set spiller svovlsyre en afgørende rolle i mange industrielle processer, men dens håndtering kræver omhyggelig opmærksomhed og sikkerhedsforanstaltninger for at undgå skader og miljømæssige konsekvenser.

Vælg derfor vores specialfremstillede tanke til opbevaring af svovlsyre, da de er designet til at imødekomme dine behov for sikkerhed og pålidelighed i håndteringen af dette kraftfulde kemikalie.

 • Robust Konstruktion: Fremstillet af høj kvalitet stål, vores tanke er konstrueret til at modstå korrosion og sikre langvarig drift under de mest krævende forhold.
 • Sikker Opbevaring: Med avancerede sikkerhedsforanstaltninger og tætte forseglinger giver vores tanke optimal beskyttelse mod lækager og spild, hvilket minimerer risikoen for skadelige udslip og sikrer en sikker arbejdsplads.
 • Nem Installation: Vores tanke leveres med enkel og hurtig installationsproces, der giver dig mulighed for at integrere dem problemfrit i din eksisterende infrastruktur uden unødvendige forsinkelser.
 • Miljøvenlig: Vi er forpligtet til at fremme miljømæssig bæredygtighed, og vores tanke opfylder de strengeste miljøstandarder, hvilket giver dig ro i sindet, mens du reducerer din virksomheds miljøpåvirkning.

Uanset om du har brug for en lille tank til laboratoriebrug eller en stor tank til industrielle applikationer, har vi den rette løsning til dig. Kontakt os i dag for at lære mere om vores svovlsyre tanke og hvordan de kan opfylde dine specifikke behov på en sikker og pålidelig måde!


Eddikesyre - Acetylhydroxid - Klik her for at se beskrivelse

Når det kommer til sikker opbevaring af eddikesyre, er kvalitet og pålidelighed afgørende. Vores rustfri ståltanke og GRP-tanke er skræddersyet til at opfylde disse behov og mere til!

Vores rustfri ståltanke er konstrueret af højeste kvalitet rustfrit stål, hvilket garanterer en robust og korrosionsbestandig opbevaringsløsning. Tankene kan designes til at modstå selv de mest aggressive kemikalier, herunder eddikesyre, og sikrer optimal sikkerhed og holdbarhed.

GRP-tanke er en anden mulighed for opbevaring af eddikesyre. Vi tilbyder også glasfibertanke som er dobbeltvæggede. Der kan så tilkobles et overvågningssystem til tankene, så risikoen for udslip minimeres til næsten ingenting. Fremstillet af glasfiberarmeret plastik (GRP), kombinerer de holdbarhed og korrosionsbestandighed med en let og nem at installere design. Disse tanke er også ideelle til opbevaring af eddikesyre og andre kemikalier, og de er velegnede til en bred vifte af anvendelser.

Uanset om du vælger vores rustfri ståltanke eller GRP-tanke, kan du være sikker på at få en pålidelig og effektiv opbevaringsløsning, der opfylder dine behov. Kontakt os i dag for at få mere information og lad os hjælpe dig med at sikre den bedste opbevaring af eddikesyre på din virksomhed!


Natriumlud - Natriumhydroxid - NAOH - Klik her for at se beskrivelse

Ludtanke er afgørende for sikker opbevaring og håndtering af denne kraftfulde kemikalie, der anvendes i flere industrielle processer som sæbe- og papirproduktion samt tekstil- og kemisk industri. Tanke til lud eller Natriumhydroxid ( NAOH ) kan fremstillet af " sortstål", korrosionsbestandigt stål eller glasfiberforstærket plast. Koncentrationen af Natriumhydroxid i væsken afgør hvilket materiale tanken kan fremstilles i. Krav til renhed på luden er også afgørende for hvilken type belægning eller materiale der vælges til ludtanken. Den rigtige overfladebehandling sikrer ludtanke pålidelig og holdbar opbevaring. Med avancerede sikkerhedsforanstaltninger som dobbeltvægge, lækageovervågning og overfyldningssikring er disse tanke designet til at minimere risici og beskytte miljøet. Ludtanke er uundværlige i industrianlæg, laboratorier og kemiske fabrikker, og deres rolle i sikker opbevaring og håndtering understreger vigtigheden af en pålidelig tankløsning.