Tankattest

Vi får mange henvendelser om tankattester for gamle tanke fra Brande Beholderfabrik og Herning Beholderfabrik. Herning Beholderfabrik blev i 1984 ændret til Erik Roug A/S og igen senere til Roug A/S. Roug A/S lukkede tilbage i år 2010.

Henvendelse vedr. tankattester på tanke fra Herning Beholderfabrik, Roug / Erik Roug

bedes rettet direkte til Thyholm Olieservice A/S
www.thyholmolie.dk    -   Tlf.: 97 87 16 31

 

Her er en kort opsummering af hvilke regler der gælder, og hvilke muligheder der er for at skaffe en kopi af en gammel tankattest.

Generelle regler for tankattester for tanke under 6000 liter.

Overjordiske tanke: Kravet om tankattest kom i forbindelse med Olietanksbekendtgørelse nr. 829 af 24. oktober 1999 og samtidigt blev der indført et krav om at tanke skulle være typegodkendte. Tankskilt og tankattest skal derfor være forsynet med et 6 cifret godkendelsesnummer.

Tanke til nedgravning / jordtanke: Kravet om tankattest kom i forbindelse med Olietanksbekendtgørelse nr. 386 af 21. august 1980. Før denne tid var der ikke krav om tankattest. Tankskilt og tankattest skal være forsynet med et 5 cifret godkendelsesnummer.

PUFO godkendelsesnumre 1980-1999
PUFO godkendelsesnumre fra år 1999

Er det muligt at finde en kopi af en gammel tankattest?

Brande Beholderfabrik: Her findes der ikke længere noget arkiv, så det er ikke muligt at skaffe en tankattest.

Herning Beholderfabrik / Erik Roug / Roug: Her findes der stadig en stor del af det gamle fysiske arkiv.

For overjordiske tanke nyere end år 1999 vil der være stor chance for at den gamle tankattest stadig kan findes i arkivet. Alternativt kan der udstedes en attest mod forevisning af tankens typeskilt.

Hvilke tankattester er der mulighed for at finde:

  • Hvis tankens serienummer består af 6 cifre, er der chance for at der kan findes en attest, såfremt serienummeret er i intervallet 305500 - 442999. (Gælder kun jordtanke).
  • Hvis tankens serienummer består af 5 cifre, er der chance for at der kan findes en attest, såfremt serienummeret er i intervallet 31000(-01) - 92399(-0).

CGH Nordic A/S har ikke noget arkiv overhovedet når det drejer sig om tankattester på tanke under 6.000 liter fra Herning Beholderfabrik / Erik Roug / Roug.

Al henvendelse vedr. gamle tankattester bedes rettet direkte til Thyholm Olieservice A/S.Thyholm Olieservice www.thyholmolie.dk Tlf.: 97 87 16 31
« Til forsiden