Regler for olietanke i Danmark

Olietankbekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019
Læs mere - klik her

Benzinstationsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 1254 af 23. november 2019
Læs mere - klik her

Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker
Bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016
Læs mere - klik her

Vejledning om brandfarlige væsker
Brandforebyggelse, vejledning af november 2020
Læs mere - klik her

 

regler for olietanke