Vertikal tankanlæg 60 m³ med teknikrum under tank

30 m³ dieseltank med pumpe bygget på stor platform

40 m³ dobbeltvægget dieseltank med platform for pumpe og tag

Komplet tankanlæg til salg af diesel og benzin

25 m³ dobbeltvægget tank med stor spildbakke i 40' container

30 m³ dobbeltvægget tankanlæg med 3 produkter

30 m³ tankanlæg type B med diesel/benzin

Tank forlænget med stort aflåseligt cylindrisk skab

30 m³ dobbeltvægget tankanlæg med diesel og benzin

Tankanläggningar

CGH kan leverera ett brett utbud av tankanläggningar, samtliga anläggningar är baserade på CGH’s ovanjord cistern och finns i olika varianter och utrustade efter kundens önskemål.

Tankanläggning typ A:
Dessa tankanläggningar är baserade på vår ovanjord cistern i.e EN12285-2 och kan utrustas enligt följande:

 • Plattform på gaveln av cisternen med plats för pump och betalterminal.
 • Tak över plattformen
 • Sugrör inkl. antihävertventil framdraget till plattformen och avslutad med kulventil.
 • Påfyllningsrör till botten av cisternen utvändigt neddraget till betjäningsnivå och avslutat med kulventil samt påfyllnadskoppling.
 • Annan utrustning som tryck/vacuumventil på avluftning, utrustning för nivåmätning, läckageövervakningsystem, stege och plattform för enkel åtkomst av cisternen.

Tankanläggning typ B:
Anläggningen är bygger på en ovanjord cistern i.e. EN12285-2. A. Runt cisternen byggs en kraftig stålram som kläs med sandwich paneler. En dörr på fronten eller sida ger enkel åtkomst av själva cisternen. Levereras med pumpbrygga och tak på gaveln som skyddar pump och terminal mot det värsta av väder och vind. 
Anläggningen levereras oftast som en delvis färdig anläggning där en lokal installatör färdigställer med pump, betalterminal m.m. för att motsvara lokala lov och regler. Kan levereras med följande utrustning:

 • Stort tak i anläggningens förlängning.
 • Integrerat påfylningsskåp med påfyllnadskopplingar, anslutning för gas-retur, kontakt till elektroniskt överfyllnadsskydd.
 • Integrerad belysning i tak samt invändigt i cisternrummet. Belysning kan också fås på sidorna.
 • Kan levereras med komplett Ex-paket vid lagrinhg av bensin.
 • Integrerat el-skåp avpassat för den enskilda anläggningen.
 • Annan utrustning som utrustning för nivåmätning, läckageövervakningsystem m.m.

Cistern inbyggd i container:
En ovanjord cistern i.e. EN12285-2 levereras uppställd i en 10’, 20’ eller 40’ container. Containern kan också levereras CSC godkänd. Efter behov eller myndighedskrav kan cisternen levereras uppställd i en spillåda. Denna kan göras med en kant på 20 cm för uppsamling av lite spill, eller den kan designas till 100 % uppsamling av hela cisternens innehåll för störst möjlga säkerhet. Anläggningen kan levereras som ”turn-key” anläggning färdig att använda, eller som en delvis färdig anläggning där en lokal installatör färdigställer med pump, betalterminal m.m. för att motsvara lokala lov och regler. Kan levereras med följande utrustning::

 • Spillåda.
 • Påfyllningsrör till botten av cisternen utvändigt neddraget till betjäningsnivå och avslutat med kulventil samt påfyllnadskoppling.
 • Integrerat el-skåp avpassat för den enskilda anläggningen.
 • Belysning med brytare invändigt i containern.
 • Annan utrustning som utrustning för nivåmätning, läckageövervakningsystem m.m.

Cictern med cylindriskt gavelskåp:
Anläggningen är bygger på en ovanjord cistern i.e. EN12285-2 och utrustat med ett integrerat cylindriskt gavelskåp i förlängningen av cisternen. Skåpet utföres i samma diameter som cisternen och har låsbara dörrar. Skåpet kan göras i olika djup beroende på den utrustning som skall monteras. Kan levereras med följande utrustning:

 • Påfyllnadsrör med påfyllnadskoppling inne i skåpet.
 • Sugrör indraget i skåpet, avslutas med kulventil. Kan även förses med antihävertventil.
 • Belysning med brytare invändigt i skåpet.
 • Annan utrustning som tryck/vacuumventil på avluftning, utrustning för nivåmätning, läckageövervakningsystem, stege och plattform för enkel åtkomst av cisternen.