Vertikal tank placeret i transportstativ

Indvendige varmerør i 50 m³ tank

Jordtank med isolering og beskyttende PVC folie

2 stk isolerede 60 m³ tanke - dobbeltvægget med rustfri indertank

70 m³ tank med 200 mm isolering og trapez dækplade

50 m³ tank inkl. 100 mm isolering og rustfri dækplade

30 m³ tank med el-tracing

40 m³ tank med 100 mm isolering og dækplade i grøn RAL farve

Isolering af 50 m³ tank med 200 mm isolering og rustfri dækplade

Tilbehør til isolerede tanke:
Niveaumåling
Lækageovervågning
Overfyldningssikring
Øvrigt tilbehør


Hent produktblad som PDF:
Tanke med isolering


Se referencer:
Tanke med isolering

Tanke med isolering

Alle tanke fra CGH kan leveres med opvarmning og isolering.

Dette gælder overjordiske konsoltanke efter EN12285-2, jordtanke efter EN12285-1 samt vertikale tanke efter DIN6618. Tankene kan alle udføres som enkeltvæggede eller dobbeltvæggede tanke. Det er primært mediet i tanken samt forholdene på opstillingstedet, som afgør behovet for opvarmning og isolering af tanke. Mange medier som biodiesel og heavy fuel (HFO) skal holdes på en bestemt temperatur for at være brugbare/pumpbare, mens andre væsker blot skal holdes frostfrie. Uanset behovet har CGH en løsning til den aktuelle opgave.

Der er forskellige måder tankens indhold kan opvarmes på, og løsningen tilpasses altid det aktuelle projekt

  • Varmespiral monteret i tankens mandekarme. Til varmt vand eller damp.
  • Varmeslange monteret i bunden af tanken. Til varmt vand eller damp.
  • El-tracing / varmekabler omkring tanken udvendigt, helt eller delvist.
  • Varmepatroner monteret i muffer/flanger.

Hvor meget varme der skal tilføres tanken afhænger blandt andet af krav til mediets driftstemperatur, omgivelsestemperatur, isoleringstykkelse, temperaturen på mediet i varmespiralen/varmeslangen eller effekten på varmekabel / varmepatron.

Overjordiske tanke isoleres typisk med 100 eller 200 mm tankisolering, der beklædes med en dækplade. Dækpladen kan udføres i mange forskellige materialer efter kundeønske og behov. Standard dækplade er 0,7 mm aluzink, men aluminium, søvandsbestandig aluminium og plade i rustfrit stål er også blandt mulighederne.

Isolering af nedgravede tanke udføres typisk med ca. 100 mm vandtæt PU skum.