LÆKAGEOVERVÅGNING

SGB DL-325 lækageovervågning med overtryk

Komplet system til lækageovervågning af CGH dobbeltvæggede tanke. Overvågning med overtryk kan bruges til nedgravede dobbeltvæggede tanke efter EN12285-1 og i et vist omfang til dobbeltvæggede horisontale tanke efter EN12285-2.

Systemet kan bruges til tanke indeholdende dieselolie, fyringsolie, benzin m.m. I tilfælde af lækage i en af tankens vægge, vil der blive udløst både en visuel og akustisk alarm. Der er også mulighed for at sende et alarmsignal videre til SRO anlæg via indbygget relæudgang. Da alarmen udløses ved brud på én af tankens vægge, er der således ingen risiko for udslip af medie fra tanken.

Kontrolboksen har en indbygget pumpe, som sørger for at opretholde et overtryk i tankens dobbeltvæg på <320 mbar. På indsugningen er der monteret et tørrefilter, som sikrer at luften, der pumpes ind i tankens dobbeltvæg er fri for kondens/vand. Kan også leveres som model ”FC” med indikator for skift af tørrefilter.

Systemet leveres komplet med alle fittings for tilslutning til tank. Kontrolboks medleveres løst sammen med tanken, og skal monteres indendørs. Kontrolboks kan også leveres indbygget i boks med indbygget varmelegeme for udendørs installation - version "P". Kontrolboksen skal altid installeres udenfor EX Zone.

Kan leveres med manifold for overvågning af flere nedgravede tanke tilsluttet én alarmboks.

 • Indbygget pumpe der skaber et overtryk i tankens dobbeltvæg
 • Alarmpunkt ved 325 mbar
 • Indbygget akustisk og visuel alarm, og ekstra relæudgang
 • Klasse 1 system i henhold til EN 13160
 • Kan bruges til væsker med flammepunkt < 55° C

SGB DL: Dokumentation 08/2020

SGB DL-280-450: Produktblad, Engelsk version

Lækageovervågning med overtryk SGB DL-280

SGB VL-330 lækageovervågning med vakuum

Komplet system til lækageovervågning af CGH dobbeltvæggede tanke. Overvågning med vakuum kan bruges til horisontale dobbeltvæggede tanke efter EN12285-2, nedgravede dobbeltvæggede tanke efter EN12285-1 og til vertikale dobbeltvæggede tanke efter DIN6618. Systemet kan bruges til tanke indeholdende væsker med flammepunkt over 55° C, dvs. dieselolie, fyringsolie m.m.

I tilfælde af lækage i en af tankens vægge, vil der blive udløst både en visuel og akustisk alarm. Der er også mulighed for at sende et alarmsignal videre til SRO anlæg via indbygget relæudgang. Da alarmen udløses ved brud på én af tankens vægge, er der således ingen risiko for udslip af medie fra tanken. Kontrolboksen har en indbygget pumpe, som sørger for at opretholde et vakuum i tankens dobbeltvæg på ca. 450 mbar.

Systemet leveres komplet med alle fittings for tilslutning til tank. Kontrolboks medleveres løst sammen med tanken, og skal monteres indendørs.
Kontrolboks kan også leveres indbygget i boks med indbygget varmelegeme for udendørs installation - version "P".
Til overvågning af tanke indeholdende EX væsker kan der anvendes en speciel VLX udgave. Kontrolboksen skal dog altid installeres udenfor EX Zone.

 • Indbygget pumpe der skaber et vakuum i tankens dobbeltvæg
 • Alarmpunkt ved 330 mbar vakuum
 • Indbygget akustisk og visuel alarm, og ekstra relæudgang
 • Klasse 1 system i henhold til EN 13160
 • VL kan bruges til væsker med flammepunkt > 55° C
 • VLXE kan bruges til væsker med flammepunkt < 55° C

SGB VL: Dokumentation 07/2019

SGB VLXE: Dokumentation 08/2020
SGB VL-330: Produktblad, Engelsk version

SGB VLX: Produktblad, Engelsk version

Lækageovervågning med vakuum SGB VL-330

Kabinet KS1449

 • Til udendørs installation af SGB DL-280 og SGB VL-330
 • Kan leveres med 20 watt varmelegeme og termostat.
 • Med varmelegeme monteret, kan systemet anvendes til udendørs temperaturer ned til ca. -30° C.
 • Bredde x Højde x Dybde = 400 x 600 x 200 mm
Kabinet K1449

GOK LAG2000A

 • Til tanke med overvågningsvæske i dobbeltvæggen, oftest glykol
 • Inkl. kontrolboks med indbygget akustisk og visuel alarmfunktion samt relæudgang
 • Ekspansionsbeholder med indbygget væskeføler
GOK LAG2000A

Visuelt skueglas

 • Til tanke med overvågningsvæske i dobbeltvæggen, oftest glykol
 • Gennemsigtig ekspansionsbeholder til visuel overvågning af væskeniveau
 • Kræver ikke tilslutning af el
Visuelt skueglas