LÄCKAGEÖVERVAKNING

 

SGB DL-325 läckageövervakning med övertryck

Komplett system för läkageövervakning av CGH dubbelmantlade cisterner. Övervakning med övertryck kan användas till underjordiska dubbelmantlade cisterner tillverkade i enlighet med EN12285-1 och i viss omfattning till dubbelmantlade liggande cisterner tillverkade i enlighet med EN12285-2. Systemet kan användas till cisterner avseeda för lagring av dieselolja, eldningsolja, bensin m.m. Vid läckage i cisternen utlöses både ett visuelt och akustiskt alarm. Det finns också möjlighet att skicka alarmsignal vidare till larmcentral med tex. GSM-sändare som kan kopplas via den separata reläutgången.

Kontrollboxsen har en indbyggd pump som bygger upp ett övertryck i den dubbelmantlade cisternväggen på <320 mbar. På insuget är det monterat ett torrfilter som säkerställer at luften som pumpas in i dubbelväggen är fri från luftfuktighet för att förhindra korrosion i mellanrummet. Kan också fås som model ”FC” med indikator för utbyte av torrfilter.

Systemet levereras komplett med alla anslutningar för anslutning till cistern. Kontrollbox medleveras löst tillsammans med cisternen och skall monteras frostfritt. Kontrollbox kan också levereras inbyggd i låda med inbyggdt värmelement för installation på icke uppvärmt utrymme - version "P". Kontrollboxen skall alltid installeras utanför EX Zon.

Kan levereras med Manifold för övervakning av flera cisterner kopplade till en kontrollbox.

 • Inbyggd pump som skapar ett övertryck i cisternens dubbelmantling
 • Alarmpunkt vid 325 mbar
 • Inbyggt akustisk och visuellt alarm, extra reläutgång
 • Klass 1 system i enlighet med EN 13160
 • Kan användas till media med flammepunkt < 55° C

SGB DL: Dokumentation 08/2020
SGB DL-280-450: Produktblad, Engelsk version

SGB VL-330 läckageövervakning med vakuum

Komplett system för läkageövervakning av CGH dubbelmantlade cisterner. Övervakning med undertryck kan användas till underjordiska dubbelmantlade cisterner tillverkade i enlighet med EN12285-1 och i till dubbelmantlade liggande cisterner tillverkade i enlighet med EN12285-2 samt stående dubbelmantlade cisterner tillverkade i enlighet med DIN6618. Systemet kan användas till cisterner avseeda för lagring av  media med flampunkt över 55°C tex. dieselolja, eldningsolja, bensin m.m. Vid läckage i cisternen utlöses både ett visuelt och akustiskt alarm. Det finns också möjlighet att skicka alarmsignal vidare till larmcentral med tex. GSM-sändare som kan kopplas via den separata reläutgången.

Kontrollboxsen har en indbyggd pump som bygger upp ett undertryck i den dubbelmantlade cisternväggen på ca. 450 mbar.

Systemet levereras komplett med alla anslutningar för anslutning till cistern. Kontrollbox medleveras löst tillsammans med cisternen och skall monteras frostfritt. Kontrollbox kan också levereras inbyggd i låda med inbyggdt värmelement för installation på icke uppvärmt utrymme - version "P". Vid montage på cistern som anväds för lagring av EX-media finns en speciell modell VLX. Kontrollboxen skall alltid installeras utanför EX Zon.

 • Inbyggd pump som skapar ett undertryck i cisternens dubbelmantling
 • Alarmpunkt vid 330 mbar
 • Inbyggt akustisk och visuellt alarm, extra reläutgång
 • Klass 1 system i enlighet med EN 13160
 • VL kan användas till media med flammepunkt > 55° C
 • VLXE kan användas till media med flammepunkt < 55° C

SGB VL: Dokumentation 07/2019, Engelsk version

SGB VLXE: Dokumentation 08/2020, Engelsk version

SGB VL-330: Produktblad, Engelsk version

SGB VLX: Produktblad, Engelsk version

Skåp KS1449

 • För placering av SGB DL-280 och SGB VL-330 vid installation utomhus.
 • Kan fås med 20 watt värmelement och termostat.
 • Med varmelement monterat, kan systemet användas utomhus ned till temperaturer av ca. -30° C.
 • Bredd x Höjd x Djup = 400 x 600 x 200 mm
Kabinet K1449

GOK LAG2000A

 • För cistern med övervakningsvätska i dubbelmantlingen, oftast glykol.
 • Inklusive kontrollbox med inbyggt akustiskt och visuell alarmfunktion samt extern reläutgång
 • Exspansionskärl med inbyggt vätskesensor

Visuellt mätglas

 • För cisterner med övervakningsväska i dubbelmantlingen
 • Exspansionsbehållare med vätskenivåvisning
 • Kräver ingen elektrisk anslutning.