Udskiftning af jordtanke – Åbenrå Fjernvarme

Arbejdet omfattede opgravning af eksisterende 100 m3 fuelolietank, jordbundsanalyser, nedgravning af 1 stk. 50.000 og 1 stk. 100.000 dobbeltvæggede jordtanke, tilslutning af jordtanke til centralen, etablering af kørebane med asfalt og påfyldningsplads m.m.

<< Læs mere om vores jord tanke – klik her