Utbyte af underjordscistern – Åbenrå Fjärrvärme

Arbetet omfattade uppgrävning av en 100.000 liters eldningsoljecistern, markanalyser samt nedgrävning av en 50.000 liters samt en 100.000 liters dubbelmantlad cistern. Efter inkoppling til central samt återfyllnad så etablerades nya körbanor med asfalt samt påfyllningsplats mm.