Jordtank med isolering og beskyttende PVC folie
30 m³ tank med el-tracing
Indvendige varmerør i 50 m³ tank

70 m³ tank med 200 mm isolering og trapez dækplade

40 m³ tank med 100 mm isolering og dækplade i grøn RAL farve

Vertikal tank placeret i transportstativ
Isolering af 50 m³ tank med 200 mm isolering og rustfri dækplade
50 m³ tank inkl. 100 mm isolering og rustfri dækplade
3 stk. isolerede tanke til projekt i Namibia

Isolerad cistern

Alla cisterner från CGH kan levereras med uppvärmningsystem och isolering. Detta gäller ovanjord liggande cistern i.e. EN12285-2, underjord cistern i.e. EN12285-1 samt stående cistern i.e DIN6618, samtliga i enkel eller dubbelmantlat utförande. Det är primärt mediet samt förhållanena på uppställningsplatsen som bestämmer behovet av uppvärmning och isolering. Många medier som biodiesel och heavy fuel (HFO) skall varmhållas vid en bestämd temperatur för att kunna pumpas medan andra vätskor bara behöver hållas frostfria. Oavsett behov har CGH en lösning att erbjuda.

En cisterns innehåll kan värmas upp på olika sätt, valet av lösning styrs av det aktuella projektet.

  • Värmespiral monterad i cisternens manlucka. För varmvatten eller ånga.
  • Värmespiral monterad i cisternens botten. För varmvatten eller ånga.
  • El-racing/värmekablar monterad runt cisternen, helt eller delvis.
  • Värmepatron monterad i muff eller fläns.

Hur mycket värme som skall tillföras cisternen beror bland annat av krav på mediets driftstemperatur, omgivande temperatur, tjocklek på isoleringen, temperatur på mediet i värmespiralen/slingan och av effekten på värme kabeln/patronen.

En cistern ovanjord isoleras normalt i en tjocklek av 100 eller 200mm som täcks med en täckplåt. Täckplåten kan fås i många olika matrial efter kundönskemål och behov. Vår standardtäckplåt är en 0,7mm alu/zinkplåt men vi erbjuder även aluminium, havsvattenbeständig aluminium och rostfri plåt som tillval.

Isolering av underjordisk cistern normalt med ca 100mm vattentätt PU skum