Jordtank med isolering og beskyttende PVC folie

50 m³ tank inkl. 100 mm isolering og rustfri dækplade

30 m³ tank med el-tracing

40 m³ tank med 100 mm isolering og dækplade i grøn RAL farve

Isolering af 50 m³ tank med 200 mm isolering og rustfri dækplade

Vertikal tank placeret i transportstativ

2 stk isolerede 60 m³ tanke - dobbeltvægget med rustfri indertank

Indvendige varmerør i 50 m³ tank

70 m³ tank med 200 mm isolering og trapez dækplade

Tilbehør til isolerede tanke:
Niveaumåling
Lækageovervågning
Overfyldningssikring
Øvrigt tilbehør


Hent produktblad som PDF:
Tanke med isolering


Se referencer:
Tanke med isolering

Isolerad cistern

Alla tankar från CGH kan förses med värme och isolering.

Detta gäller konsoltankar ovan jord enligt EN12285-2, tankar under mark enligt EN12285-1 och vertikala tankar enligt DIN6618. Tankarna kan alla utformas som enkelmantlade eller dubbelmantlade tankar. Det är i första hand mediet i tanken och förhållandena på installationsplatsen som avgör behovet av värme- och isolering. Många medier som biodiesel och tungt bränsle (HFO) måste hållas vid en viss temperatur för att kunna användas/pumpas medan andra vätskor helt enkelt behöver hållas frostfria. Oavsett behov har CGH en lösning för den aktuella uppgiften.

Det finns olika sätt på vilka tankens innehåll kan värmas upp och lösningen anpassas alltid till det aktuella projektet

  • Värmebatteri monterad i manhålen på tanken. För varmt vatten eller ånga.
  • Värmeslang monterad i botten av tanken. För varmt vatten eller ånga.
  • Elspårning / värmekablar runt utsidan av tanken, helt eller delvis.
  • Värmepatroner monterade i hylsor/flänsar.

Hur mycket värme som måste tillföras tanken beror bland annat på krav på mediets drifttemperatur, omgivningstemperatur, isoleringstjocklek, mediets temperatur i värmeslingan/värmeslangen eller effekten på värmekabeln/värmen. patron.

Ovanjordiska tankar är vanligtvis isolerade med 100 eller 200 mm tankisolering, som är täckt med en täckplåt. Täckplåten kan tillverkas i många olika material efter kundens önskemål och behov. Standardtäckplåten är 0,7 mm aluzink, men även aluminium, havsvattenbeständig aluminium och rostfri plåt är bland alternativen.

Isolering av nedgrävda tankar utförs typiskt med ca. 100 mm vattentätt PU-skum.