FORANKRING

Komplet forankring til alle nedgravede tanktyper. CGH leverer markedets smarteste og mest fleksible forankringssystem til jordtanke. 

Forankring med betonbjælker

Hvis der er højt grundvandsspejl hvor der skal nedgraves en tank, skal denne sikres mod opdrift. CGH’s system er både hurtigt og let at installere, og kræver ingen fordyrende støbning og tidsforbrug på byggepladsen.

 • Hurtig og let installation
 • Installeres samtidigt med nedlægning af tank i hul
 • Alle metaldele er varmgalvaniseret – sikrer lang levetid
 • Alle dele er lagervarer, og konstateres der højt grundvandspejl under udgravningen, kan der leveres komplet forankring samtidigt med tanken uden forsinkelse for projektet.

Hent produktblad som PDF

Hent installationsvejledning som PDF

Billede af forankring med betonbjælker

Forankring til indstøbning

Hvis der er højt grundvandsspejl hvor der skal nedgraves en tank, skal denne sikres mod opdrift.
CGH kan levere et system hvor ankre støbes ind i en betonplade hvorefter et tilsvarende antal galvaniserede forankringsbånd monteres omkring tanken og fastgøres til ankrene.

 • Optimal sikkerhed – også under installation inden tanken er fuldt tildækket.
 • Ankre skal indstøbes og betonen skal hærde, inden tanken lægges i hul.
 • Alle metaldele er varmgalvaniseret – sikrer lang levetid

Forudsætninger

 • Neutrale jordbundsforhold
 • Grundvandsspejl maksimalt til tankryg
 • Betonpladen skal dimensioneres efter tankens opdrift og have en tykkelse, som er tilstrækkelig til at fæstne ankrene solidt.
 • Jordens vægtfylde 1800 kg/m³
 • Udgravningen skal drænes indtil forankringsbånd er monteret omkring tanken og fastgjort til ankrene.

Hent produktblad som PDF

Billede af forankring til indstøbning

Speed anchoring system

Hvis der er højt grundvandsspejl hvor der skal nedgraves en tank, skal denne sikres mod opdrift. CGH’s speed anchoring system er både hurtigt og let at installere. Tanken leveres med komplet forankring præ-installeret på tanken, og på byggepladsen skal tanken blot løftes fra bil og direkte ned i udgravningen. Herefter fyldes der beton i udgravningen op til højdemarkeringen og forankringen er nu etableret.

 • Hurtig og let installation
 • Installeres samtidigt med nedlægning af tank i hul

Forudsætninger:

 • Neutrale jordbundsforhold.
 • Grundvandsspejl maksimalt til tankryg.
 • Jordens vægtfylde minimum 1800 kg/m³
 • Udgravningen skal drænes indtil tanken er overdækket med fuldt jorddække eller til tanken er fyldt.

Hent produktblad som PDF

Forankring kaldet Speed anchoring system

Se video for vejledning af installation med Speed anchoring system