FÖRANKRING

Förankring med betongbjälkar

Om det är hög grundvatten nivå så måste cisternen säkras mot uppflytning. CGH’s system är både snabbt och lätt att installera, systemet är tisbesparande och kräver ingen fördyrande gjutning på arbetsplatsen.

 • Snabbt och lätt att installera
 • Installeras samtidigt med nedläggning av cisternen
 • Alla metalldelarna är varmgalvaniserade vilket ger en lång livstid.
 • Alla delarna är lagervaror, om det under projektets gång konstateras att grundvattennivån är hög kan vi snabbt leverera en komplett förankring utan att försena projektet.

Hämta produktblad som PDF

Hämta installationsanvisning som PDF

Förankring för ingjutning

Om det är hög grundvatten nivå så måste cisternen säkras mot uppflytning.
CGH kan leverera ett system där ett antal ankare gjuts in i en betongplatta, därefter monteras förankringsband runt cisternen som sedan fästes i de ingjutna ankarna.

 • Optimal säkerhet – också under installation innan cisternen är fullt övertäckt.
 • Ankarna skall ingjutas och betongen skall brinna innan cisternen läggs på plats.
 • Alla metaldelarna är varmgalvaniserade vilket ger en lång livstid.
 • Alle delarna är lagervaror, om det under projektets gång konstateras att grundvattennivån är hög kan vi snabbt leverera en komplett förankring utan att försena projektet.

Förutsättningar

 • Normala markförhållanden
 • Grundvattennivå maximalt till cisternrygg.
 • Betongplattan skall dimensioneras efter cisternens uppflytningsförmåga och ha en tjockleks som är tillräcklig för att fästa ankarna ordentligt.
 • Jordens densitet ca. 1800 kg/m³
 • Utgrävningen skall dräneras till att banden är monterade runt cisternen och fastsatt i ankarna.

Hämta produktblad som PDF

Ingjutning

Snabbförankring av cistern under jord, system med ingjutningsram

Om det är hög grundvatten nivå så måste cisternen säkras mot uppflytning. CGH kan leverera cisternen med en ingjutningsram fäst på cisternen med fästband. I schaktet har en form för betongplattan förberetts, cisternen med ram sänks ned och placeras i formen och sedan fylles betong på upp till markeringarna på ramen. Låt brinna och återfyll sedan.

 • Snabb installation då cistern och ram levereras som en enhet
 • Minimalt arbete med plattan,enkel form, ingen armering av plattan krävs då tvärbalkarna samt

Forudsætninger:

 • Neutrala markförhållanden.
 • Grundvattennivå maxsimalt till cisternrygg.
 • Jordens densitet minimum 1800 kg/m³
 • Utgrävningen skali dräneras till att cisternen är återfylld med fullt jordtäcke eller att cisternen är helt fylld.

Titta på video för installationsinstruktioner med snabbförankringssystem