100 m³ dobbelmantrad underjord cistern

Dubbelmantlad underjord cistern för diesel/eldningsolja leverad komplett med TCI nedstigningsschakt model SM4533 och galvaniserade körebanebetäcningar ingjutna i betong. Cisternernas dubbelmantlig sätts under vacuum och en kontaktmanometer med inbyggd alarmpunkt övervakar kontinuerligt cisternens täthet.

  • 100m³ dubbelmantlad underjord cisterner producerade i enlighet med EN12285-1 klass A.
  • Diameter 2.900 mm. Längd 15.900 mm.
  • Invändigt behandlet med epoxy Tankguard Storage i botten zonen och utvändigt behandlad med Endoprene.

Alla cisternens anslutningar är placerade i manluckan för enkel åtkomst även när cisternen är nedgrävd och tagen i bruk. Omkring manluckan finns en påsvetsad stålram för montering av TCI nedstigningsschakt, stålramen samlar också upp eventuellt spill och har ett 110mm utlopp som kan anslutas  till oljeavskiljare.

Cisternen är installerad hos Grenå Värmeverk, Danmark.