Truckanlæg med 4 stk. 100 m³ dobbeltvæggede jordtanke

Tankstation med 30 m³ tanke

2 stk. 100 m³ dobbeltvæggede opsamlingstanke

3 stk. 100 m³ dobbeltvæggede tanke til ethanolanlæg

100 m³ dobbeltvægget jordtanke etableret hos Grenå Varmeværk

5 m³ enkeltvægget jordtank med forankring fastgjort i betonplade

Underjord cistern

CGH’s underjord cisterner kan levereras som enkel- eller dubbelmantlade stålcisterner. I de flesta länder är det idag lagkrav på att cisternen skall vara dubbelmantlad, detta är också dett mest miljösäkra sättet att förvara kemikalier samt olje- och bensinprodukter. Till cisternens dubbelmantling kan ett läckageövervakningsystem kopplas som larmar om läckage uppstår.

Våra cisterner produceras i enlighet med Europanormen EN12285-1 och finns i 4 olika diametrar och i volymer upp till 100 m³. Har ni behov av cisterner som inte är i våra standardstorlekar eller volymer? Kontakta oss så så ser vi vad vi kan erbjuda.

Här en översikt över våra standard diametrar/volymer:

  • Diameter 1600 mm:    3 m³ -    5 m³ -   8 m³ - 10 m³ - 13 m³ -   16 m³
  • Diameter 2000 mm:  10 m³ - 13 m³ - 16 m³ - 19 m³ - 25 m³ -   30 m³
  • Diameter 2500 mm:  20 m³ - 25 m³ - 30 m³ - 40 m³ - 50 m³ -   60 m³ - 70 m³
  • Diameter 2900 mm:  40 m³ - 50 m³ - 60 m³ - 70 m³ - 80 m³ - 100 m³

Se också våra produktblad för ytterligare mått och detaljer.

Cisternerna kan efter era behov delas upp i flera fack för förvaring av olika produkter eller kvalteer.

Vår fabrik eget måleri som utför önskad ytbehandling in- och utvändigt. Utvändigt målas cistenen med en godkänd polyurethan färg som förhindrar korrosion

Invändig behandling skyddar cisternen mot korrosion som förlänger cisternens livslängd och som också normalt ger längre besiktningsintervall. Vid en 100% invändig behandling försäkrar man sig också om att produkten i cisternen håller sig helt ren. CGH erbjuder en rad av olika invändiga behandlingar som täcker de flesta behov. Vi har behandlingar för de flesta olje- och bensinkvaliteerna, bioolja samt en lång rad kemikalier. Hör med oss om vad ni ska lagra.

För aggresiva produkter kan CGH’s underjord cisterner även levereras i olika kvliteer av rostfritt stål. Cisternen kan levereras som enkelmantlad eller som dubbelmantlad. Den dubbelmantlade erbjuder vi i en speciell version där innermanteln tillverkas i rostfritt stål och yttermanteln i vanligt stål som målas normalt med en skyddande polyurethan färg som förhindrar korrosion, detta ger en cistern som kombinerar de bästa egenskaperna från en rostfri och en traditionell cistern. Tillsammans ger detta ett lägre pris än en helt igenom rostfri cistern.

CGH’s underjord cisterner kan levereras med många olika tillbehör som nedstigningsschakt, körbanebetäkningar mm. För produkter som skall lagras vid en bestämd temperatur erbjuder vi ett komplett sortiment av isolering och uppvärmning.

Vår produktion är ISO 9001 certificerat av TÜV.