ÖVERFYLLNINGSSÄKRING

Mekanisk överfyllningssäkring - model Self Climat LDR

Ett av de mest säkra sätten att förhindra överfyllnad av cisternen är att montera ett mekaniskt överfyllnadsskydd inne i cisternen på påfyllningsröret, skyddet placeras så att det stänger vid 95% fyllning.

I Sverige måste skyddet kompleteras med ett elektroniskt överfyllnadsskydd(krav enligt regelverket vid påfyllning av brandfarlig vara samt produkter som är klassade som giftiga, frätande mm.).

Överfyllnadsskyddet kan levereras i olika modeller och storlekar beroende på media och krav på påfyllningshastighet. Kan användas både vid gravitationspåfyllning och vid påfyllnad med pump.

Model LDR N: Användes primärt til olje- och bensincisterner.

Model LDR NT ch LDR INOX: Användes till mer aggressiva vätskor primärt inom den kemiska industrin.

Kapacitet:
DN50: Max påfyllning 40 m³/timme och max 6 bar
DN80: Max påfyllning 60 m³/timme och max 8 bar
DN100: Max påfyllning 84 m³/timme och max 8 bar

Mekaniskt överfyllnadsskydd - model Cleanfill

Cleanfill kan användas som mekaniskt överfyllnadsskydd i cisterner för diesel- eldningsolja och liknande produkter och monteras utifrån in genom en 2” muff. Detta gör modellen lämplig att eftermonteras på cisterner som redan är i drift. Det går inte att ha fallrör på påyllningen invändigt i cisternen, skyddet monteras så att det stänger vid 95% fyllning.  I Sverige måste skyddet kompleteras med ett elektroniskt överfyllnadsskydd(krav enligt regelverket vid påfyllning av brandfarlig vara samt produkter som är klassade som giftiga, frätande mm.).

Fyllhastighet max 40 m³/timme och max 7 bar.

Kan också leveres i modell anpassad för Adblue.

Datablad  - engelsk version

Tekniskt datablad - engelsk version

Elektroniskt Överfyllnadsskydd

CGH kan leverera flera olika modellar av elektroniskt överfyllnadsskydd för montage på cisterner för diesel- och eldningsolja samt bensin mm. Både för ovan- och underjordiska cisterner.

I cisternen monteras en sond som är kopplad till en kontakt som vanligtvis placeras i närheten av påfyllnadskopplingen. Innan påfyllning startar kopplar tankbilen sin pump till kontakten och om västkan i cisternen kommer i kontakt med sonden så stannar bilens pump och påfyllningen avbryts.

Skyddet kan levereras i olika modeller och längder beroende på media samt typ av cistern, sonden ställs in så att det bryter pumpen vid 95% fyllning.

I Sverige är elektroniskt överfyllnadsskydd ett krav enligt regelverket vid påfyllning av brandfarlig vara samt produkter som är klassade som giftiga, frätande mm.

« Visa annat tillbehör till CGH cisterner