Tankanlæg Grønland – 4 x 100 m³ tanke

Projektet omfattede leverance af 4 stk. 100.000 liter dobbeltvæggede jordtanke til benzin og diesel.

På grund af de meget specielle forhold på Grønland er jordtankene forsynet med store slæder, så tankene kan trækkes på plads on site.

<< Læs mere om vores jord tanke – klik her