10 m³ underjord cistern med förankring

Dubbelmantlad underjord cistern för etanol, komplett med TCI nedsigningsschakt model SM4533 och  komplett CGH förankring bestående av betongbjälkar och förankringsband. Cisternen är levererad som typgodkänd K-cistern i Sverige.

  • 10m³ dubbelmantlade underjords cisterner producerade i enlighet med EN12285-1 klass A.
  • Diameter 1.600 mm. Längd 5.600 mm.
  • Indvändig behandlad 100 % med epoxy Eurokote 455 och utvändigt behandlad med Endoprene.

Cisternen är utrustad med två manluckor, en för anslutningar samt en för enkel åtkomst av cisternen. Manluckan för åtkomst är utrustad med invändig stege. Omkring manluckan finns en påsvetsad stålram för montering av TCI nedstigningsschakt, stålramen samlar också upp eventuellt spill och har ett 110mm utlopp som kan anslutas  till oljeavskiljare. Cisternen levererades med komplett CGH förankring bestående av betongbjälkar och förankringsband, detta system kräver ingen gjutning av betongplatta före leverans och sparar därmed tid.

Cisternen är installerad i Uppsala, Sverige.