Dieselanläggning – Svalbard

Vi har till detta projekt levererat en 25.000 liters dubbelmantlad cistern som är inbyggd i 40 fots godkänd fartygscontainer.

Trots att cisternen är dubbelmantlad har den lokala myndigheten på Svalbard ställt krav om extra säkerhet och cisternen har därför placerats i en miljölåda som tar 100% tankens volym, allt för at skydda Svalbards speciella ekologi.

Containern är utrustad med lampa i taket samt komplett elskåp där bl.a. cisternens elektroniska läckage övervakningssystem är placerat.