Nedgravet LPG tank under installation
113,5 m3 overjordisk LPG tank
20 m3 LPG tank i diameter 2000 mm

Tilbehör til CGH LPG tankar:
- Nedstigningsschakt
- Armatur
- Steger, plattforme m.m.


Hämta produktblad som PDF:
LPG tankar

LPG tankar

Tankarna produceras i enlighet med PED/97/23/EC och leveres med CE märkning. CGH kan leverera  LPG tankar för installation både över och under jord. Vi har en rad standard storlekar men kan också producera i kundanpassade storlekar efter era behov.

Våra standard modeller leveras med standard uttag. Tankarna leveras som standard godkända för 15,6 bar, och med säkerhetsventiler för detta.

Underjordstankar kan levereras med olika typer av nedstigningschakt för enkel åtkomst av manlucka och uttag.

Tankar ovan jord kan levereras med stege och plattform.