STEGAR, RÄCKVERK OCH PLATTFORMAR

Model A

 • Enkel stege placerad vid manlucka

 • Tillverkad enligt CGH standard model A

 • Galvaniserat utförande

Stiger til tanke

Model B

 • Stege, plattform och räckverk placerat vid manlucka

 • Tillverkad enligt CGH standard model B

 • Galvaniserat utförande

STEGAR, RÄCKVERK OCH PLATTFORMAR

Model C

 • Stege, plattform och räckverk placerat vid manlucka

 • Stor plattform med räckverk på alla sidor

 • Utskärning i plattformen för enkel och säker åtkomst av manluckan

 • Stege utföres med ryggskydd

 • Tillverkad enligt CGH standard model C

 • Galvaniserat utförande

Stige model C

Model D

 • Trappa, plattform och räckverk placerat vid manlucka

 • Stor plattform med räckverk på alla sidor

 • Utskärning i plattformen för enkel och säker åtkomst av manluckan

 • Trappa utföres med trappräcke

 • Tillverkas efter kundens specifikationer eller efter CGH design

 • Kan också fås med stor plattform på tvären över flera cisterner

 • Galvaniserat utförande

stiger, rækværk og platforme

Stående cistern

 • Stege utföres alltid med ryggskydd från 2 meter ovan mark
 • Vilplan vid höjder över 10 meter
 • Plattform på toppen av cistern inkl. räckverk
 • Galvaniserat utförande

« Visa annat tillbehör till CGH cisterner

Trappe, platform og rækværk