Cisterner med invändiga värmeslingor

Vår kund I det här fallet hade en befintlig platsbyggd cistern på 200m³ som blivit utdömd.

Man hade en begränsad yta och en annan förutsättning var att tankbilarna som kom med inleveranser hade egna pumpar men de klarade maximalt att pumpa 7 meter och man ville inte ha en separat pump för inpumpning.

CGH Nordic kom då med iden att placera 2 stycken 100m³ cisterner på varandra med hjälp av en bärande konstruktion för den övre cisternen och därmed lösa pumphöjden, lösningen blev också billigare för kunden än att platsbygga en ny 200m³ cistern.

Bägge cisterner är tillverkade i stål S235JR och är dubbelmantlade och invändigt helt behandlade med epoxi.

Cisterner är utrustade med invändiga värmeslingor i rostfritt stål och är anslutna till det lokala fjärrvärmesystemet i området. De är också helt isolerade med 100mm mineralulls isolering som täcks med aluminium/zink plåt.

De är också fullt utrustade med stegar och plattform, läckageövervaknings system mm.