Isolerad 100 m³ cistern

CGH Nordic har sålt och levererat 2 stycken 100m3 isolerade cisterner I diameter 2900mm för bioolja.

Cisternerna har 200mm isolering och värms upp till 75°C med hjälp av el tracing, oljan används till drift av brännare för att värma bitumen.

Slutkund är två bitumen anläggningar, en i Göteborg samt en i Stockholms området.