Easy Build 70 + 100 m³

CGH Nordic A/S har levererat en ”Easy Build” tankanläggning till en av våra kunder i Norge. Ide’n med detta koncept är att leverera en station där man minimerar arbetet ute på själva byggarbetsplatsen. Detta uppnås genom ett väl genomtänkt projekt där så många delar som möjligt färdigställs före leverans.

CGH har levererat följande:

  • 1 x 70m³ dubbelmantlad stålcistern med 4 fack, komplett med nedstinings schakt, anslutningar på toppen.
  • 1 x 100m³ dubbelmantlad stålcistern med 2 fack
  • 2 x pumpöar med tak, glasväggar och belysning.
  • Påkörningsskydd.
  • Påfyllningsrör samt avluftningar

Projektet gick mycket bra och kunden glatt överakad av resultatet.