Compact Station – Island

CGH Nordic har sedan 2019 levererat 2 stycken Compact Stations till projekt på Island.

Till båda projekten har vi levererat en 50 m³ cistern och en 45 m³ cistern. Båda cisternerna är indelade i 2 fack, den ena för 2 kvalitéer av diesel samt den andra för bensin samt Adblue.

Compact Stations levereras som en nästan nyckelfärdig anläggning med följande egenskaper:

  • Integrerad förankring monterad på cisternen vid leverans.
  • Bärande ramkonstruktion runt cisternen för montage av tak. Till dessa projekt har kunden själv levererat takkonstruktionen, men design och konstruktion har skett i samarbete med CGH för optimalt montage on-site.
  • Integrerad topplåda med utskärningar och ram till pumpar. Storlek och modell specificeras av kunden. Inklusive rördragning från varje fack fram till under pump för ett snyggt enkelt montage.
  • Integrerad påfyllningslåda där påfyllnadsröret är framdraget till respektive fack. Påfyllnadsröret avslutas med påfyllnadskoppling för ett snyggt och enkel installation.
  • Alla rör i förbindelse med de två facken sitter invändigt i topplådan på bägge cisternerna.
    Toplådan är förberedd med utskärningar för produktrör, el-kablar, avluftning m.m.