100 m³ dubbelmantlad cistern

Vi har till detta projekt levererat 4 stycken 100.000 liters dubbelmantlade cisterner inkl. gångbro över alla 4 cisterner.

Tillsammans med cisternerna har vi levererat ett komplett system för läckageövervakning samt ett elektroniskt system för nivåmätning.

Tankene er installeret hos Brøndby Fjärrvärme, Danmark.