Århus Hamn – 3 x 25 m3 stående cisterner

Vertikale tanke fra CGH Nordic A/SProjektet omfattade leverans av 3 stycken 25.000 liters stående cisterner.

Cisternerna är utrustade med invändiga rostfria värmeslingor för uppvärmning.