Cistern till transportcentrum

4 Stycken 100m³ dubbelmantlade cisterner för diesel samt en 30m³dubbelmantlad för Adblue, samtliga underjord. Alla cisternerna levererades med komplett CGH förankring bestående av betongbjälkar och förankringsband. Cisternernas dubbelmantlig sätts under vacuum och en kontaktmanometer med inbyggd alarmpunkt övervakar kontinuerligt cisternens täthet.

  • 4 stycken 100m³ dubbelmantlade underjord cisterner producerade i enlighet med EN12285-1 klass A. Diameter 2.900 mm. Längd 15.900 mm.
  • 1 stycken 30m³ dubbelmantlade underjord cisterner producerade i enlighet med EN12285-1 klass A. Diameter 2.500 mm. Längd 6.800 mm.

Omkring manluckan finns en påsvetsad stålram för montering av nedstigningsschakt, stålramen samlar också upp eventuellt spill och har ett 110mm utlopp som kan anslutas  till oljeavskiljare.

Cisternerna är installerade i Brabrand, Danmark.