Regler for olietanke i Danmark

Olietankbekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015
Læs mere - klik her

Benzinstationsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001
Læs mere - klik her

Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker
Bekendtgørelse nr. 28. af 4. januar 2010
Læs mere - klik her

Vejledning om brandfarlige væsker
Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 af 1. juli 2010
Læs mere - klik her

 

regler for olietanke